Lidmaatschap

 

Heb je interesse in LR & PC de Viergangruiters of wil je lid worden, dan kun je hieronder zien wat de contributie per jaar is en een inschrijfformulier printen en invullen. Nieuwe leden melden wij aan bij de KNHS.
Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je contact met ons opnemen.

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Contributie 2024

Basis lidmaatschap € 32,50 per jaar
Accommodatie geld € 169,50 per jaar
Springlessen € 93,50 per jaar
Donateur € 12,50 per jaar

KNHS lidmaatschap  
Voor de actuele KNHS tarieven zie de site van de KNHS

VOOR 20 november van ieder jaar dienen de wijzigingen of opzeggingen van het lidmaatschap aan de ledenadministratie van de vereniging te zijn doorgegeven.

De contributie wordt volgens het volgende stappenplan geïnd;
a. de penningmeester verstuurt de facturen via de e-mail uiterlijk in maart van ieder jaar;
b. de penningmeester verstuurt voor de eerste maal herinneringen met een verhoging van € 10,- administratiekosten in mei van ieder jaar;
c. de penningmeester verstuurt voor de tweede maal herinneringen met wederom een verhoging van € 10,- administratiekosten in augustus van ieder jaar;
d. de penningmeester licht in de periode tussen 15 en 31 oktober van ieder jaar de KNHS in over leden die niet aan hun financiële verplichtingen jegens de club hebben voldaan.

Indien een lid gebruik wenst te maken van gespreid betalen dan dient hij/zij hiervoor voor 1 maart van het betreffende jaar aan de penningmeester een voorstel te doen per e-mail. Het gehele factuurbedrag zal wel voor 1 juli van het betreffende jaar moeten zijn voldaan. Het voorstel van het lid zal in de bestuursvergadering van de maand maart worden besproken. Het lid ontvangt in de maand maart bericht of het bestuur akkoord is met het voorstel.

Leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het bestuur over de juiste e-mailadressen beschikt. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via info@viergangruiters.nl.

Wedstrijdruiters zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en opzeggen van hun startpas via Mijn KNHS. Het bestuur meldt nieuwe leden aan als lid van de KNHS waarna je kunt inloggen op Mijn KNHS en een startpas kunt aanvragen.
Wil je je startpas voor het volgende jaar niet behouden, dan moet deze voor 30 november zijn afgemeld via Mijn KNHS. Zonder afmelding word je startpas automatisch verlengd voor het volgende jaar.